Nasze usługi doradcze w zakresie opraw oświetleniowych zewnętrznych są skierowane do wydziałów przetargowych w miastach i gminach.

Określamy warunki, jakim powinny odpowiadać oprawy LEDowe uliczne i ekspozycyjne specjalnie dla danego obszaru, ulic, dróg, parków, parkingów, boisk, lotnisk, dworców, tras narciarskich i rowerowych, elewacji budynków, pomników przyrody itp.
Przygotowujemy procedury przetargowe dla miast i gmin tak, aby były najbardziej korzystne ekonomicznie i eksploatacyjne, eliminując obecne na rynku wadliwe oprawy oświetleniowe.
Zwracamy szczególną uwagę na wszystkie dobre i złe strony zastosowania oświetlenia LEDowego. Doradztwo nasze uwzględnia przepisy o zamówieniach publicznych. Uwzględniamy w naszym doradztwie ochronę konserwatorską dla obszarów zabytkowych.
Zwracamy szczególną uwagę na zanieczyszczenie środowiska światłem, zarówno pod względem ochrony mieszkańców przed intensywnym oświetleniem jak i otaczającej przyrody oraz negatywnym odbitym promieniowaniem w górę atmosfery.
 
Wykonujemy audyty i projekty oświetlenia zewnętrznego.